•Menjadi normal tidak penting tapi yang paling utama diterima dan disayangi seadanya.

Sabtu, Ogos 22, 2009

Lawatan Ke Rumah Ahli

Program Lawatan Ke Rumah Ahli adalah program tetap setiap tahun yang diadakan bagi meninjau masalah ahli-ahli. Program ini melibatkan beberapa daerah yang terpilih. Begitu juga jika ada ahli-ahli yang ditimpa musibah, pihak jawatankuasa akan berkunjung untuk bertanya kabar dan menyampaikan sedikit sumbangan saguhati.

Pada tahun ini kebetulannya ada pihak yang sudi menderma beras, maka sepanjang lawatan ke rumah ahli, Jawatankuasa juga mengagih-agihkan beras kepada ahli yang terpilih berdasarkan kemampuannya.


Setiausaha menyampaikan sumbangan saguhati kepada Abdul Rahman Awang yang menerima bencana rumah ditimpa dahan pokok durian.

Wakil Kawasan Dabung menyampaikan sumbangan semasa lawatan ke rumah ahli di Dabung.

Sekian.